Navigation

Fí na Folláine 3 - Rang a Trí - Mothúcháin Dhearfacha – Leabhrán an Dalta

Availability: Out of Stock
ISBN: 9781913225445
AuthorForman, Fiona
Pub Date04/09/2020
BindingPaperback
Pages32
Quick overview Sa chlar seo ta 10 gceacht a chuireann na paisti ar an eolas faoi 5 straiteis ata bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothuchain dhearfacha ar bhonn laethuil. Cuirtear gach ceann de na straiteis seo i lathair na bpaisti mar chomhabhar a dheanann Meascan Mothuchain Dhearfacha.
€4.95

Sa chlar seo ta 10 gceacht a chuireann na paisti ar an eolas faoi 5 straiteis ata bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothuchain dhearfacha ar bhonn laethuil. Cuirtear gach ceann de na straiteis seo i lathair na bpaisti mar chomhabhar a dheanann Meascan Mothuchain Dhearfacha. Seo thios na straiteisi: Buiochas a chur in iul; Tuiscint agus taithi ar ghniomhaiochtai Faoi Lanseol ; Cinealtas a dheanamh gan choinne; Imeachtai beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliuradh; Fanacht slaintiuil agus aclai. Diaidh ar ndiaidh, forbraionn Leabhran an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

*
*
*
Product description

Sa chlar seo ta 10 gceacht a chuireann na paisti ar an eolas faoi 5 straiteis ata bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothuchain dhearfacha ar bhonn laethuil. Cuirtear gach ceann de na straiteis seo i lathair na bpaisti mar chomhabhar a dheanann Meascan Mothuchain Dhearfacha. Seo thios na straiteisi: Buiochas a chur in iul; Tuiscint agus taithi ar ghniomhaiochtai Faoi Lanseol ; Cinealtas a dheanamh gan choinne; Imeachtai beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliuradh; Fanacht slaintiuil agus aclai. Diaidh ar ndiaidh, forbraionn Leabhran an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.