Navigation

Outside the Box Learning Resources Ltd

View as
Sort by
Display per page

Weaving Well-Being (3rd Class): Positive Emotions - Pupil Book

Forman, Fiona
9781906926472
This Positive Emotions Pupil Book consists of 10 lessons which introduce children to five evidence-based strategies to boost positive emotions on a daily basis. Each of these strategies is presented as an `ingredient' which makes up a `Positive Emotion Potion'.
€4.95

Weaving Well-Being (4th Class): Tools of Resilience - Pupil Book

Forman, Fiona
9781906926496
The children are introduced to a mindfulness- base calming strategy to help them cope with anxiety, anger and other strong emotions.
€4.95

Weaving Well-Being (5th Class): Positive Relationships - Pupil Book

Forman, Fiona
9781906926564
This Positive Relationships Pupil Book consists of 10 lessons which introduce children to eight evidence-based strategies to nurture positive relationships on a daily basis. The first letters of each lesson combine to spell the word 'Relating' which should serve as a reminder to the children of each lesson.
€4.95

Weaving Well-Being (6th Class): Empowering Beliefs - Pupil Book

Forman, Fiona
9781906926588
This Empowering Beliefs Pupil Book consists of 10 lessons which introduce children to particular beliefs and encourages them to explore them and to try them out for themselves.
€4.95

Fi Na Follaine 5 ( Rang A Cuig )

Forman, Fiona
9781913225483
Sa chlar seo ta 10 gceacht a chuireann na paisti ar an eolas faoi 8 straiteis, bunaithe ar fhianaise, le caidrimh dhearfacha a chothu ar bhonn laethuil.
€4.95

Fi Na Follaine 6( Rang A Se )

Forman, Fiona
9781913225506
Sa chlar seo ta 10 gceacht a chuireann creidimh ar leith os comhair na bpaisti agus a spreagann iad chun iad a fhiosru agus a thriail doibh fein. Foghlaimionn na paisti go bhfuil Creidimh chun Cumasaithe cosuil le cadhnrai.
€4.95

Fi Na Follaine 2 (Rang a Do): Buanna Pearsanta - Leabhran an Dalta

Forman, Fiona
9781913225421
Sa chlar seo ta 10 gceacht ata deartha chun cabhru le paisti eiri feasach ar na buanna pearsanta difriula ata againn go leir go pointe airithe agus ar na tairbhi a bhaineann lena n-usaid.
€4.95

Fí na Folláine 3 - Rang a Trí - Mothúcháin Dhearfacha – Leabhrán an Dalta

Forman, Fiona
9781913225445
Sa chlar seo ta 10 gceacht a chuireann na paisti ar an eolas faoi 5 straiteis ata bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothuchain dhearfacha ar bhonn laethuil. Cuirtear gach ceann de na straiteis seo i lathair na bpaisti mar chomhabhar a dheanann Meascan Mothuchain Dhearfacha.
€4.95

Fí na Folláine 4 – Rang a Ceathair – Uirlisí don Teacht Aniar – Leabhrán an Dalta

Forman, Fiona
9781913225469
Sa chlar seo ta 10 gceacht ata deartha chun na paisti a chur ar an eolas faoi 6 scil ar leith don Teacht Aniar ata bunaithe ar fhianaise: Dearcadh; Tarraingt Shlaintiuil na hAigne; Saraiocht na Smaointe; Usaid na mBuanna Pearsanta Fiora; Aireachas; Pleanail Fadhbdhirithe.
€4.95

Make Sure Maths

Gavin, Florence
9781805160069
The MakeSure Maths series is designed to reinforce classroom learning and build confidence in Mathematics.
€6.96

Makesure Maths - 1st Class

Gavin, Florence
9780955124129
MakeSure Maths. This scheme is designed to reinforce classroom learning and build confidence in Mathematics. Essential ingredients for success in Mathematics learning are understanding, accuracy and speed. This book is deigned for those in 1st class (aged 6-7).
€7.00

Makesure Maths - 2nd Class

Gavin, Florence
9780955124136
MakeSure Maths. This scheme is designed to reinforce classroom learning and build confidence in Mathematics. Essential ingredients for success in Mathematics learning are understanding, accuracy and speed. This book is for 2nd class children (aged 7-8).
€7.00