Navigation

LC Irish

View as
Sort by
Filter by attributes

An Triail - An Gum Reader

NiGhrada, Mairead
9781857919738
Drama corraitheach faoi chailín a fhagtar ina haonar agus ag iompar clainne, tréigthe ag an bhfear dar thug sí grá agus ag fimíneacht an phobail dar de. Mailí, an stripach, agus Seáinín an Mhothair an t-aon bheirt a leiríonn trua do Mhaire ach roghnaonn sí a bhealach féin le héalú óna cruachás.
€8.03

Foghlaim Agus Cleachtadh: For All Secondary School Students

O Madagain, Tomas
9780717191079
Cuireann Foghlaim agus Cleachtadh: Gramadach do Scolairi Meanscoile gramadach na Gaeilge i lathair ar bhealach simpli, sothuigthe agus cuireann se cleachtadh ar fail do dhaltai, ag solathar scileanna luachmhara a chabhroidh leo agus iad ag tabhairt faoi scruduithe na Sraithe Soisearai agus na hArdteistimeireachta.
€13.95

Bua na Teanga : Leaving Certificate Irish

O Madagain, Tomas
9780717188062
Solathraionn Bua na Teanga ullmhuchan agus cleachtadh den scoth do bhealtriail agus do chluastuiscint na hArdteistimeireachta.
€21.45

Revise Wise - Leaving Certificate - Irish - Higher Level

Ó Ruairc, Mícheál
9781845366216
Irish - Leaving Certificate , Higher Level , Updated Edition 2014 exam-focused Revision Book, written by subject experts.
€9.95

An Dtuigeann tu Ardteist Ardleibheal Higher Level CJ Fallon

O'Baille, Ruadhri
9780714418049
The new editions of An dTuigeann Tú? Ardteist Gnáithleibhéal and Ardleibhéal are different! They have been greatly expanded to cover all aspects of the new Leaving Certificate Irish course.
€32.95

Tuilleadh Treorach Don Tsraith Pictiur - 2023 Andtuigeann Tu Gnath / Ardleibheal Leaving Certificate

O'Baille, Ruaidhri
9780714430195
Tuilleadh Treorach don tSraith Pictiúr makes the picture sequence section of the Leaving Certificate Oral Irish exam seem far less scary!
€5.55

An Dtuigeann tu Ardteist Gnathleibheal Ordinary Level CJ Fallon

O'Baille, Ruaidhrí
9780714418018
The new editions of An dTuigeann Tu? Ardteist Gnathleibheal and Ardleibheal are different! They have been greatly expanded to cover all aspects of the new Leaving Certificate Irish course.
€32.95

Toraiocht Teanga Ardteisteireacht Gnathleibheal Leaving Cert Ordinary Level with Free Ebook

9781908507976
Ardteistimeireacht Gnathleibheal - Leaving Certificate Ordinary Level
€18.78

Turas 3 – 2nd Edition Pack (Textbook Portfolio and Activity Book) - Junior Cycle Higher Level Irish - Second Ed.

O'hEagran, Dara
9781913698706
Turas 3 is a comprehensive package for Higher Level students that follows on from the market-leading Turas 1.
€26.95

A Thig Na Thit Orm Leaving Certificate CJ Fallon

O'Se, Maidhe Dainin
9780714412122
This autobiography is prescribed for the Leaving Certificate Irish course.
€20.85