Navigation

Spreagadh : Irish for Leaving Certificate Ordinary Level

Availability: In Stock
ISBN: 9780717155972
AuthorNi Shuilleabhain, Caitriona
Pub Date24/04/2017
BindingPaperback
Pages420
CountryIRL
Dewey
Publisher: Gill
Quick overview Teacsleabhar spreaguil sothuigthe do dhaltai na Gaeilge Gnathleibheil.
€30.52

Teacsleabhar spreaguil sothuigthe do dhaltai na Gaeilge Gnathleibheil

Cur chuige comhthaite teamach i gcas abhar an chursa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigiriNotai agus freagrai samplacha don fhiliocht, phros agus don cheapadoireachtCuidionn na learaidi agus na leirithe grafacha le foghlaimeoiri fisiula an fhiliocht agus an pros a thuiscintCuireann abhar dilis mealltach agus trathuil le beocht na mireanna Ceapadoireachta agus LeamhthuisceanaMeallann na modheolaiochtai gniomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrupa agus diancheistiu na daltai agus forbraionn siad a gcuid scileanna cainteCuidionn na Naisc idirlin agus na Mireanna Fise le hidirghniomhaiocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinnCuinne litearthachta ina bhfuil beim ar fhorbairt stor focal an daltaDeiseanna measunaithe chun foghlama (AfL) agus feinmheastoireachtaCaibidil ina ndiritear ar an scrudu agus ina bhfuil notai agus leideanna faoi gach gne den scrudu gnathleibheilAcmhainni SAOR IN AISCE do Dhaltai

Leabhran don Scrudu Cainte agus Cluastuiscinti Breise ina bhfuil:Script thri bhreagscrudu cainte lanfhadaNotai agus leideanna faoi eochairfhrasai don scrudu cainteSpas do notai na ndaltai agus iad ag ullmhu don scrudu cainteCluastuiscinti breise
Leabhran faoin tSraith Pictiur a phleitear sa scrudu cainteDha CD do dhaltai a bhfuil na tri bhreagscrudu cainte agus an t-abhar clustuisceana o na haonaid orthuAmhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:Pleananna muinteoiriTreoirlinte don Scrudu Cainte agus ceisteanna breiseLeamhthuiscint bhreiseScripteanna cluastuisceana
CDanna do Mhuinteoiri (na scruduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)Ta Acmhainni Breise Digiteacha ar fail ar ar suiomh idirlin acmhainni, www.gillexplore.ie; san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna don Scrudu Cainte agus teimpleid phleanala do mhuinteoiri ar feidir a chur in eagar
Teann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an teacsleabhar seo! Ta do

chod uathuil ar fail taobh istigh den chludach tosaigh.

*
*
*
Product description

Teacsleabhar spreaguil sothuigthe do dhaltai na Gaeilge Gnathleibheil

Cur chuige comhthaite teamach i gcas abhar an chursa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigiriNotai agus freagrai samplacha don fhiliocht, phros agus don cheapadoireachtCuidionn na learaidi agus na leirithe grafacha le foghlaimeoiri fisiula an fhiliocht agus an pros a thuiscintCuireann abhar dilis mealltach agus trathuil le beocht na mireanna Ceapadoireachta agus LeamhthuisceanaMeallann na modheolaiochtai gniomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrupa agus diancheistiu na daltai agus forbraionn siad a gcuid scileanna cainteCuidionn na Naisc idirlin agus na Mireanna Fise le hidirghniomhaiocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinnCuinne litearthachta ina bhfuil beim ar fhorbairt stor focal an daltaDeiseanna measunaithe chun foghlama (AfL) agus feinmheastoireachtaCaibidil ina ndiritear ar an scrudu agus ina bhfuil notai agus leideanna faoi gach gne den scrudu gnathleibheilAcmhainni SAOR IN AISCE do Dhaltai

Leabhran don Scrudu Cainte agus Cluastuiscinti Breise ina bhfuil:Script thri bhreagscrudu cainte lanfhadaNotai agus leideanna faoi eochairfhrasai don scrudu cainteSpas do notai na ndaltai agus iad ag ullmhu don scrudu cainteCluastuiscinti breise
Leabhran faoin tSraith Pictiur a phleitear sa scrudu cainteDha CD do dhaltai a bhfuil na tri bhreagscrudu cainte agus an t-abhar clustuisceana o na haonaid orthuAmhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:Pleananna muinteoiriTreoirlinte don Scrudu Cainte agus ceisteanna breiseLeamhthuiscint bhreiseScripteanna cluastuisceana
CDanna do Mhuinteoiri (na scruduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)Ta Acmhainni Breise Digiteacha ar fail ar ar suiomh idirlin acmhainni, www.gillexplore.ie; san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna don Scrudu Cainte agus teimpleid phleanala do mhuinteoiri ar feidir a chur in eagar
Teann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an teacsleabhar seo! Ta do

chod uathuil ar fail taobh istigh den chludach tosaigh.

Customers who bought this item also bought

Text & Tests 4 - Leaving Certificate Higher Level Maths

Cooke, Paul
9780714424644
This substantially revised book is the first of 2 volumes that amalgamate the previous editions of Text & Tests 4, 5, 6 & 7 into 2 books for the Leaving Certificate Higher Level Project Maths course.
€23.20

Text & Tests 5 - Leaving Certificate Higher Level Maths

Cooke, Paul
9780714424651
This substantially revised book is the first of 2 volumes that amalgamate the previous editions of Text & Tests 4, 5, 6 & 7 into 2 books for the Leaving Certificate Higher Level Project Maths course.
€21.20

Chemistry Live Leaving Certificate Textbook & Workbook Set 2nd Edition Folens

KENNEDY DECLAN
9781780904672
Chemistry Live Leaving Cert 2nd Edition Folens. The second edition of Chemistry Live! (Higher and Ordinary Level) provides a comprehensive, concise and exam-focused interpretation of the Leaving Certificate Chemistry syllabus.
€39.95