Navigation

Samhlaiocht : Ardteistimeireacht Gaeilge Ardleibheal SAMHLAÍOCHT

Availability: In Stock
ISBN: 9780717155989
AuthorNi Shuilleabhain, Caitriona
Pub Date09/03/2017
BindingPaperback
Pages420
CountryIRL
Dewey491.62
Publisher: Gill
Quick overview Ag treoru dhaltai Ardteistimeireachta Gaeilge (ardleibheal) le hardtorthai a bhaint amach
€37.45

Ag treoru dhaltai Ardteistimeireachta Gaeilge (ardleibheal) le hardtorthai a bhaint amach

Cur chuige comhthaite teamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigiriRannog ar leith don Litriocht Bhreise ina bhfuil notai ar An Triail agus A Thig Na Tit OrmTeacsanna agus ceisteanna trathula, ar nos na gceann a bhionn sna scruduithe fein, sna rannoga LeamhthuisceanaAbhar cainte comhthaite agus tosaiocht tugtha do i ngach aonadCleachtai cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrudaitheAonad faoi leith ina bhfuil comhairle, notai agus leideanna faoi gach gne den scruduNotai mionsonraithe d'fhiliocht, phros agus aisti an chursa; san aireamh anseo ta meabhairmhapai, achoimri fisiula ar na scealta, eagraithe grafacha agus freagrai samplachaDeiseanna don taighde neamhspleach, obair bheirte, obair ghrupa agus don fheinmheasunuCaibidil chuimsitheach gramadai

Acmhainni SAOR IN AISCE do Dhaltai

Leabhran don Scrudu Cainte agus Cluastuiscinti Breise ina bhfuil:Script thri bhreagscrudu cainte lanfhadaNotai agus leideanna faoi eochairfhrasai don scrudu cainteSpas do notai na ndaltai agus iad ag ullmhu don scrudu cainteCluastuiscinti breise
Leabhran faoin tSraith Pictiur a phleitear sa scrudu cainteDha CD do dhaltai a bhfuil na tri bhreagscrudu cainte agus an t-abhar cluastuisceana o na haonaid orthu

Amhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri


Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:Pleananna muinteoiriTreoirlinte don Scrudu Cainte agus ceisteanna breiseLeamhthuiscinti breiseNotai ar na danta roghnacha don chursa Ardleibheil
Scripteanna cluastuisceanaCDanna do Mhuinteoiri (na scruduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)Ta Acmhainni Breise Digiteacha ar fail ar ar suiomh idirlin cmhainni, www.gillexplore.ie; san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna don Scrudu Cainte agus teimpleid phleanala do mhuinteoiri ar feidir a chur in eagar
Teann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an teacsleabhar seo! Ta do chod uathuil ar fail taobh istigh den chludach tosaigh.

*
*
*
Product description

Ag treoru dhaltai Ardteistimeireachta Gaeilge (ardleibheal) le hardtorthai a bhaint amach

Cur chuige comhthaite teamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigiriRannog ar leith don Litriocht Bhreise ina bhfuil notai ar An Triail agus A Thig Na Tit OrmTeacsanna agus ceisteanna trathula, ar nos na gceann a bhionn sna scruduithe fein, sna rannoga LeamhthuisceanaAbhar cainte comhthaite agus tosaiocht tugtha do i ngach aonadCleachtai cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrudaitheAonad faoi leith ina bhfuil comhairle, notai agus leideanna faoi gach gne den scruduNotai mionsonraithe d'fhiliocht, phros agus aisti an chursa; san aireamh anseo ta meabhairmhapai, achoimri fisiula ar na scealta, eagraithe grafacha agus freagrai samplachaDeiseanna don taighde neamhspleach, obair bheirte, obair ghrupa agus don fheinmheasunuCaibidil chuimsitheach gramadai

Acmhainni SAOR IN AISCE do Dhaltai

Leabhran don Scrudu Cainte agus Cluastuiscinti Breise ina bhfuil:Script thri bhreagscrudu cainte lanfhadaNotai agus leideanna faoi eochairfhrasai don scrudu cainteSpas do notai na ndaltai agus iad ag ullmhu don scrudu cainteCluastuiscinti breise
Leabhran faoin tSraith Pictiur a phleitear sa scrudu cainteDha CD do dhaltai a bhfuil na tri bhreagscrudu cainte agus an t-abhar cluastuisceana o na haonaid orthu

Amhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri


Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:Pleananna muinteoiriTreoirlinte don Scrudu Cainte agus ceisteanna breiseLeamhthuiscinti breiseNotai ar na danta roghnacha don chursa Ardleibheil
Scripteanna cluastuisceanaCDanna do Mhuinteoiri (na scruduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)Ta Acmhainni Breise Digiteacha ar fail ar ar suiomh idirlin cmhainni, www.gillexplore.ie; san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna don Scrudu Cainte agus teimpleid phleanala do mhuinteoiri ar feidir a chur in eagar
Teann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an teacsleabhar seo! Ta do chod uathuil ar fail taobh istigh den chludach tosaigh.

Customers who bought this item also bought

Text & Tests 4 - Leaving Certificate Higher Level Maths

Cooke, Paul
9780714424644
This substantially revised book is the first of 2 volumes that amalgamate the previous editions of Text & Tests 4, 5, 6 & 7 into 2 books for the Leaving Certificate Higher Level Project Maths course.
€26.85

Text & Tests 5 - Leaving Certificate Higher Level Maths

Cooke, Paul
9780714424651
This substantially revised book is the first of 2 volumes that amalgamate the previous editions of Text & Tests 4, 5, 6 & 7 into 2 books for the Leaving Certificate Higher Level Project Maths course.
€24.55

Tout Va Bien ! Leaving Certificate French Higher and Ordinary Level

Murphy, Dervla
9781789279382
Expert, experienced author Dervla Murphy. Focus on core language skills: reading, writing, listening, spoken production and spoken interaction. Grammar and oral practice in Cahier d’Exercise (A4 size). Differentiated content for mixed ability classrooms. Effective preparation for all aspects of the German LC exam. Student podcasts.
€43.00